Browsing Tag

savitri mi

  • सावित्री मी

    सावित्री मी अहिल्या मी जीती जागती मलाला मी, झाशी मधली खाकी मधली गगन भरारी कल्पना मी.. पंख जरासे पसरु...