Browsing Tag

must read book

  • T

    The Code of Extraordinary Mind

    हे पुस्तक MUST MUST MUST READ लिस्ट मध्ये आत्ताच नोंद करून ठेवा. पुस्तक महाग वाटतंय तर ३-४ जणांनी वर्गणी...

  • प्रश्न हीच उत्तरे आहेत

    हे पुस्तक वाचकाला ‘नेटवर्क मार्केटिंग’ मध्ये यशस्वी होण्याचं तंत्र उलघडून देतं. लेखक Allan Pease यांनी मानवी स्...