Browsing Tag

bhagwad geeta

  • शोध

    परमात्मा हवा आहे, अविनाशी ह्या आत्म्याच्या शाश्वत सुखासाठी सारथी हवा आहे, कलयुगी ह्या अर्जुनाला मार्ग क्...