यशवंत दिडवाघ Facebook Twitter Instagram

’यशवंत’, मला खूप आवडतं माझं नाव. या नावासोबत तुम्हाला एक कवी भेटेल, लेखक भेटेल... एक भटक्या जमातीतला असा Traveler दिसेल जो कधी काळी IT आणि वकीलीच्या जाळ्यात अड़कला होता..!! And now.. Now He is Free

 • कलयुग

  . लाकडाची कुऱ्हाड झाली, लाकूड लाकूड तोडू लागली, लोखंडाला फितूर होऊन भावंडांना मारू लागली, . रीत जगाची फसवी क...

 • गझल सुचली

  . आयुष्य २-२ ओळीत मांडलेली गझल सुचली मला, त्यातली एक-अन्-एक ओळ खोल आत पटली मला, . काल स्वप्नांना डावलून...

 • फार थोड्या

   . हृदयाच्या जखमा खूप खोल इजा करून जातात, घाव दिसत नाहीत ते म्हणून तर लोक फसून जातात..  . घरं...

 • नमस्कार

  खोडाला खोडाला खोडाच्या बुडाला तूच की रे वेड्या तो घाव केला, खोडास तोडून विचार केला नमस्कार माझा तया मानवाल...

 • राजा

  तरुण रक्त ते उसळत होते NLC ला येताना, सगळे लेक्चर अटेंड केले, कायदा तसा होता ना!   पाया पडून...

 • A

  Advantage India – From Challenge to Opportunity

  निवडणुकीचा सीजन आणि हे पुस्तक वाचण्याचा झालेला मूड. जबरदस्त कॉम्बिनेशन! डॉ. अवुल पाकीर जैनुलाब्दीन (APJ) अब्...

 • हक्क..? कि चुका!

  आज ६ डिसेंबर, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा महापरीनिर्वाण दिन. योगायोग बघा, परीक्षेची तयारी म्हणून आज भारतीय स...