Posts in Category

कविता

  • या मोर्चा मधे

    या मोर्चा मधे इथं भांडण चाल्लीत म्हणे ही सारी दलीत पर मरणार माणुस या मोर्चा मधे मरणारा मारणारा जातीला...

  • 1
  • 2