Posts in Category

कविता

 • बिझी चिऊ ताई

  . नव्याने ऑफिसला जात असलेल्या चिऊताईची कहाणी . बाकी- चिऊताई चिऊताई, व्हॉट्सऍप उघड. चिऊताई- थांब मला थोडावेळ ...

 • कुणाचं ऐकायचं?

  . आई सांगते, नेहमी दुसऱ्यांना समजून घ्यायच. सासूआई सांगते, स्वतःला त्रास करून दुसऱ्याचं मन नाही रमवायचं. सा...

 • बदल

  . टुकार टिक-टॉक व्हिडीओ सुद्धा गाजतो इथे, मोर नसतो पावसात, मुंबईकरच नाचतो इथे, . हौसेने ओलीचिंब होणारी लोकं स...

 • कलयुग

  . लाकडाची कुऱ्हाड झाली, लाकूड लाकूड तोडू लागली, लोखंडाला फितूर होऊन भावंडांना मारू लागली, . रीत जगाची फसवी क...

 • गझल सुचली

  . आयुष्य २-२ ओळीत मांडलेली गझल सुचली मला, त्यातली एक-अन्-एक ओळ खोल आत पटली मला, . काल स्वप्नांना डावलून...

 • फार थोड्या

   . हृदयाच्या जखमा खूप खोल इजा करून जातात, घाव दिसत नाहीत ते म्हणून तर लोक फसून जातात..  . घरं...

 • नमस्कार

  खोडाला खोडाला खोडाच्या बुडाला तूच की रे वेड्या तो घाव केला, खोडास तोडून विचार केला नमस्कार माझा तया मानवाल...

 • राजा

  तरुण रक्त ते उसळत होते NLC ला येताना, सगळे लेक्चर अटेंड केले, कायदा तसा होता ना!   पाया पडून...