Posts in Category

कविता

 • बदल

  . टुकार टिक-टॉक व्हिडीओ सुद्धा गाजतो इथे, मोर नसतो पावसात, मुंबईकरच नाचतो इथे, . हौसेने ओलीचिंब होणारी लोकं स...

 • कलयुग

  . लाकडाची कुऱ्हाड झाली, लाकूड लाकूड तोडू लागली, लोखंडाला फितूर होऊन भावंडांना मारू लागली, . रीत जगाची फसवी क...

 • गझल सुचली

  . आयुष्य २-२ ओळीत मांडलेली गझल सुचली मला, त्यातली एक-अन्-एक ओळ खोल आत पटली मला, . काल स्वप्नांना डावलून...

 • फार थोड्या

   . हृदयाच्या जखमा खूप खोल इजा करून जातात, घाव दिसत नाहीत ते म्हणून तर लोक फसून जातात..  . घरं...

 • नमस्कार

  खोडाला खोडाला खोडाच्या बुडाला तूच की रे वेड्या तो घाव केला, खोडास तोडून विचार केला नमस्कार माझा तया मानवाल...

 • राजा

  तरुण रक्त ते उसळत होते NLC ला येताना, सगळे लेक्चर अटेंड केले, कायदा तसा होता ना!   पाया पडून...

 • शोध

  परमात्मा हवा आहे, अविनाशी ह्या आत्म्याच्या शाश्वत सुखासाठी सारथी हवा आहे, कलयुगी ह्या अर्जुनाला मार्ग क्...

 • प्रेम

  अभंगासारखं पूर्णत्व असणार, जगण्याला अर्थ देणार.. तडजोडीच्या जोडीशिवाय कोणताही बांध न फोडता मनं सांधणार.. ब...

 • चालेल का?

  देव त्याचं देवपण विसरला तर चालेल का? त्याने रोज एकाला धंद्याला लावला तर चालेल का?   रिकामटेकडा बाप बापासा...

 • 1
 • 2