Monthly Archives

July 2019

  • बदल

    . टुकार टिक-टॉक व्हिडीओ सुद्धा गाजतो इथे, मोर नसतो पावसात, मुंबईकरच नाचतो इथे, . हौसेने ओलीचिंब होणारी लोकं स...

  • कलयुग

    . लाकडाची कुऱ्हाड झाली, लाकूड लाकूड तोडू लागली, लोखंडाला फितूर होऊन भावंडांना मारू लागली, . रीत जगाची फसवी क...