Monthly Archives

March 2017

  • L

    Live gig @ Aamby Valley

    गेल्या काही महिन्यात बऱ्याच जागी परफोर्म केलं पण हा अनुभव ‘worth writing’ वाटला म्हणून लिहितोय. ‘Live gig’ म्हणजे ‘लाइ...

  • Apeksha_ multitasking

    अपेक्षा

    लग्न ठरवत असताना हल्ली मुलींकडून बऱ्याच अपेक्षा ठेवल्या जातात. जेवण आलं पाहिजे, नोकरी असली पाहिजे, स्वभाव...